Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu 5.2.6 download apk for android iPhone & PC Windows 10

Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu 5.2.6 aplication Download

What is Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk ?

Simply just simply because finished relating to 2015-11-seventeen 23:33:34 this Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk currently star a ratting: two.5. which is superb that most details to Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk open up for fantastic necessity thanks to the actuality conclusion consumer thanks to the actuality will get a positive feed again.

Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk Descriptions & Functions

NỘI DUNG:
——————
Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ. Có nhiều loại ô khác nhau trên bàn cờ như ô nhà đất, xuất phát, khí vận, cơ hội, vào tù, sân bay,… Người chơi sẽ mua nhà đất và xây nhà trên những ô mà mình sở hữu. Trên đường đi người chơi có thể bị mất tiền cho người chơi khác khi đi vào ô của đối thủ, hoặc gặp phải rủi ro như vào ô khí vận. Người chơi thắng cuộc khi các đối thủ đã bị phá sản và trở thành tỷ phú.

TÍNH NĂNG:
——————
+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.
+ Chọn lựa nhiều nhân vật.
+ Lưu lại bảng xếp hạng major tỷ phú.

Credit:
——————
+ Match sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Motor.
+ Match có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com, dreamstime.com, xoo.me.
+ Match có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.

Supporter Website page:
——————
+ Fb: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu aplication Detail

Rating: 2.5 | Number of votes: 17
Latest version: 5.2.6 | 1054673757 Active User
Release date: [item_releaseDate
Category: Games
Creator : Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu
Developer: Quang Duc Vu
Price: 0 | Currency: USD

Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk for Apple iphone IOs

Obtain Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk From iTunes | Size 85,030.00 Kb

Suitable with: iPhone4-iPhone4,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878

Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk for Android

Obtain Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk From PlaYstore | Size 85,030.00 Kb

Involves Android : 4. and up

“>

Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk For PC Windows 10/8/7/Xp/Vista & MAC

You could possibly want to select Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk on your desktop or laptop computer or laptop device applying windows 7 eight ten and Macbook os you can be prepared executing a bit of points like all of the subsequent lesson

How to download Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu for pc windows 10 7 8 Mac ?

  1. Most critical way you can want to have bluestack on your Computer. Obtain Here Bluestack
  2. Since has finished now the time for operating bluestack and download  Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu application for laptop.
  3. Start the bluestack emulator future, within your android emulator display screen publish “ Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu ” in search box at ideal posture
  4. Abide by the instalation measures. Just as if you download and putting in new application on your possess Android System
  5. Straight away after finishing after all, you can easlily get began with Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu For Computer Home windows ten/7/eight or Mac

Many thanks for Read Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu apk

If you want ask about this sort of Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu for Android and Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu For Computer windows ten will not ignore leave suggestions or only to say hello

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *